Object structure

Journal or Publication Title:

ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ= Ширакский центр арменоведческих исследований НАН РА. Научные труды = Shirak Centre of Armenological Studies of NAS RA․ Scientific works

Date of publication:

2007

Volume:

10

Title:

Возвращение к корням

Other title:

Վերադարձ արմատներին; Return to the roots

Creator:

Марина Назарян

Subject:

Literature ; Auxiliary Sciences of History ; Biography ; Language and Literature

Uncontrolled Keywords:

Նազարյան Մարինա ; Nazaryan Marina

Coverage:

133-138

Abstract:

Հոդվածում առաջին անգամ ներկայացվում է օտարագիր հայ գրողներից մեկի՝ Փիթեր Բալաքյանի կյանքի ու ստեղծագործության սեղմ ուրվագիծը, որի վրա իրենց անխուսափելի կնիքն են դրել Ամերիկայում հայտնված հայ ընտանիքի ավանդույթները և XX դ. 60-ական թթ. ամերիկյան միջավայրը։ Ամփոփ պատկերացում է տրվում գրողի անցած ստեղծագործական ճանապարհի մասին՝ բանաստեղծական առաջին գրքից մինչև «Այրվող Տիգրիսե» փաստագրական վեպը։ Աշխատանքի համար հիմք են ծառայել բնագրային սկզբնաղբյուրները։

Publisher:

ՀՀ ԳԱԱ

Date created:

2007-03-18

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Location of original object:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան