Object structure

Journal or Publication Title:

ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ= Ширакский центр арменоведческих исследований НАН РА. Научные труды = Shirak Centre of Armenological Studies of NAS RA․ Scientific works

Date of publication:

2007

Volume:

10

Title:

К вопросу о системности коннотации

Other title:

Բառի հարակից նշանակության համակարգային բնույթի շուրջ; On the systematic character of connotation

Creator:

Саакануш Григорян

Subject:

Philology; Linguistics ; Language and Literature

Uncontrolled Keywords:

Գրիգորյան Սահականուշ ; Grigorian Sahakanush

Coverage:

124-126

Abstract:

Բառիմաստը մի ամբողջական բարդ կառուցվածք է, որը ներառում է հասկացական-դենոտատիվ և հավելական բաղադրիչներ: Վերջինս միատարր չէ և ներառում է նշույթային, արտահայտչական, հուզական և ոճական տարրեր: Դրանք փոխկապակցված են և ունեն սերտ փոխադարձ կախվածություն: Հոդվածը նվիրված է բառի իմաստային կառուցվածքում նշված բաղադրիչների հարաբերության ուսումնասիրությանը:

Publisher:

ՀՀ ԳԱԱ

Date created:

2007-03-18

Type:

Статья

Format:

pdf

Location of original object:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան