Object structure

Title:

Բառային անհատական նորաբանությունների կազմությունը

Other title:

Образование индивидуально-авторских неологизмов; Farmation of individual author's neologisms

Creator:

Վարդան Մելքոնյան

Subject:

Language and Literature ; Philology Linguistics

Uncontrolled Keywords:

Мелконян Вардан ; Melkonian Vardan

Coverage:

100-105

Abstract:

В деле образования индивидуально-авторских неологизмов в армянской поэзии нового периода особенную активность проявляют собственно сложные слова, аффиксация, а также некоторые аналитические композитумы. В отличие от литературного языка вообще, в поэтической речи большую роль играют самостоятельно не употребляющиеся корни (թիռ, շաչ, սաստ и т. д.), употребление сокращенных слов (չարաբաստ вместо չարաբաստիկ, ամենանողկ вместо ամենանողկալի и т. д.). В статье также отмечается роль экстралингвистического фактора в образовании индивидуально-авторских неологизмов.

Publisher:

ՀՀ ԳԱԱ

Date created:

2000-04-25

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Journal or Publication Title:

ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ

Date of publication:

2000

Volume:

3

Location of original object:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան