Object structure

Journal or Publication Title:

Լեզու և լեզվաբանություն= Язык и языкознание= Language and linguistics

Date of publication:

2009

Volume:

1

ISSN:

1829-0183

Title:

Տեքստի թարգմանության վերլուծության մեթոդական առանձնահատկությունները

Other title:

Методические особенности навыков перевода тексто; Methodological peculiarities of textual interpretation

Creator:

Բելա Սարգսյան

Subject:

Լեզվաբանություն

Uncontrolled Keywords:

Маргарян Б. ; Margaryan B.

Coverage:

45-50

Abstract:

В данной методической статье рассматривается проблема перевода художественного текста в совокупности с социо- лингвистической компетенцией, т. е. учитывается не только адекватность передачи смысла текста посредством языковoго материала, но и психолингвистическая компетенция и мировоззрение студентов. Рассматриваются те языковые модели, в которых обобщена совокупность грамматических лексичeских и стилистических структур, которые создают концептуальную информацию, формулирующую языковую картину мира.

Place of publishing:

Երևան

Publisher:

Տաթև գիտակրթական համալիր, ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ

Date created:

2009-06-10

Format:

pdf

General note:

Հանդեսի հիմնադիրն է ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտը։ Լույս է տեսնում 2003 թ., տարին երկու անգամ։

Location of original object:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան