Object structure

Publication Details:

«Պատմա-բանասիրական հանդես»-ը լույս է տեսնում 1958 թվականից։ Հիմնադիր խմբագիր ՝ Մ․ Գ․ Ներսիսյան

Journal or Publication Title:

Պատմա-բանասիրական հանդես =Historical-Philological Journal

Date of publication:

2012

Number:

3

ISSN:

0135-0536

Official URL:


Title:

ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի երիտասարդ գիտնականների 13-րդ միջազգային գիտաժողովը

Other title:

13-я международная конференция молодых ученых Института археологии и этнографии НАН РА; The 13th International Conference of Young Scientists of the Institute of Archaeology and Ethnography of NAS RA

Creator:

Ռոման Հովսեփյան ; Սաթենիկ Մկրտչյան ; Համլետ Մելքումյան

Contributor(s):

Գլխ․ խմբ․՝ Մ․ Գ․ Ներսիսյան (1958-1998) ; Վ․ Միքայելյան (1999-2005) ; Գլխ․ խմբ․ պաշտոնակատար՝ Պ․ Մ․ Մուրադյան (2005) ; Ա․ Զաքարյան (2005) ; Գլխ․ խմբ․՝ Ս․ Հարությունյան (2006-2018) ; Ա․ Զաքարյան (2018-)

Subject:

History ; Ethnography ; Auxiliary Sciences of History ; CC Archaeology ; D History

Uncontrolled Keywords:

Овсепян Роман ; Мкртчян Сатеник ; Мелкумян Гамлет ; Hovsepyan Roman ; Mkrtchyan Satenik ; Melkumyan Hamlet

Coverage:

261-263

Publisher:

ՀՀ ԳԱԱ հրատ.

Date created:

2012-12-26

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Call number:

АЖ/359

Digitization:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան

Location of original object:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան