Object structure

Publication Details:

«Պատմա-բանասիրական հանդես»-ը լույս է տեսնում 1958 թվականից։ Հիմնադիր խմբագիր ՝ Մ․ Գ․ Ներսիսյան

Journal or Publication Title:

Պատմա-բանասիրական հանդես =Historical-Philological Journal

Date of publication:

2009

Number:

1

ISSN:

0135-0536

Official URL:


Title:

Արմինէ Քէօշկէրեան. Գանձարանային մշակոյթ. Սկզբնաւորում եւ զարգացում (Ժ.-ԺԳ. դարեր), Երեւան, «Եասոն» հրատ., 2008, 389 էջ

Other title:

Армине Кеошкереан. Культура гандзаранов. Истоки и развитие (X–XIII вв.); Armine Keoshkerean. Culture of Gandzarans. Sources and Development (the 10th – 13th centuries)

Creator:

Նելլի Սարգսյան

Contributor(s):

Գլխ․ խմբ․՝ Մ․ Գ․ Ներսիսյան (1958-1998) ; Վ․ Միքայելյան (1999-2005) ; Գլխ․ խմբ․ պաշտոնակատար՝ Պ․ Մ․ Մուրադյան (2005) ; Ա․ Զաքարյան (2005) ; Գլխ․ խմբ․՝ Ս․ Հարությունյան (2006-2018) ; Ա․ Զաքարյան (2018-)

Subject:

Literature ; Language and Literature

Uncontrolled Keywords:

Саргсян Нелли ; Sargsyan Nelli

Coverage:

250-253

Publisher:

ՀՀ ԳԱԱ հրատ.

Date created:

2009-06-03

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Call number:

АЖ/359

Digitization:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան

Location of original object:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան