Object structure

Publication Details:

Հանդեսը լույս է տեսնում 1958 թվականից

Journal or Publication Title:

Պատմա-բանասիրական հանդես =Historical-Philological Journal

Date of publication:

1992

Volume:

2-3

ISSN:

0135-0536

Official URL:


Title:

Քաղաքակրթության նվիրյալ պատգամախոսը (Գրիգոր Արծրունու մահվան 100-ամյակի առթիվ)

Other title:

Провозвестник идей цивилизации (К 100-летию со дня смерти Григора Арцруни). The Devoted Oracle of Civilization (on Grigor Artsruni's death centenary).

Creator:

Լ. Մ. Գևորգյան

Subject:

Biography ; Auxiliary Sciences of History ; Language and Literature ; Newspapers ; General Works ; PNJ Journalism; The periodical Press, etc

Uncontrolled Keywords:

Геворкян Л. М. ; Gevorkian L. M.

Coverage:

93-102

Abstract:

Великий армянский публицист Григор Арцруни (1845—1892), создав к 1872 г. армянскую национальную газету европейского типа «Мшак», начал на ее страницах широко пропагандировать достижения мировой цивилизации в армянской действительности. Обсуждая насущные вопросы времени, Григор Арцруни сумел сделать свою газету действенной силой, просвещающей народ и повышающей его национальное самосознание и политическую зрелость. Идеи публициста о просвещении и экономическом развитии, основанные на критериях общечеловеческого гуманизма и цивилизации, не только не устарели, но, приобретя новый смысл, стали актуальными сегодня.

Publisher:

Հայաստանի գիտությունների ակադեմիա

Date created:

1992-12-29

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Location of original object:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան