Object structure

Publication Details:

«Պատմա-բանասիրական հանդես»-ը լույս է տեսնում 1958 թվականից։ Հիմնադիր խմբագիր ՝ Մ․ Գ․ Ներսիսյան

Journal or Publication Title:

Պատմա-բանասիրական հանդես =Historical-Philological Journal

Date of publication:

1990

Volume:

4

ISSN:

0135-0536

Official URL:


Title:

Գարեգին Սրվանձտյանցը և հայկական հերոսավեպը (Գ. Սրվանձտյանցի ծննդյան 150-ամյակի առթիվ)

Other title:

Гарегин Срвандзтянц и армянский героический эпос. (к 150-летию со дня рождения Г. Срвандзтянца). Garegin Srvandztiants and the Armenian Heroic Epic (on the 153th anniversary of his birth).

Creator:

Ս. Բ. Հարությունյան

Contributor(s):

Գլխ․ խմբ․՝ Մ․ Գ․ Ներսիսյան (1958-1998) ; Վ․ Միքայելյան (1999-2005) ; Գլխ․ խմբ․ պաշտոնակատար՝ Պ․ Մ․ Մուրադյան (2005) ; Ա․ Զաքարյան (2005) ; Գլխ․ խմբ․՝ Ս․ Հարությունյան (2006-2018) ; Ա․ Զաքարյան (2018-)

Subject:

G Geography; Anthropology; Recreation ; Literature ; Language and Literature ; GR Folklore

Uncontrolled Keywords:

Арутюнян С. Б. ; Haroutyunian S. B.

Coverage:

3-9

Abstract:

Гарегин спископ Срвандзтянц (1840—1892)-выдающийся представитель армянской фольклористики, записал в 1873 г. в Западной Армении со слов жителя с. Арнист Мушского вилайета Крпо (=Карапет) первый вариант армянского героического эпоса «Сасна црер» («Дэвид Сасушскнй»), который опубликовал в 1874 г. в Константинополе («Гроц и броц и Давид Сасунский или Дверь Мгера»).

Publisher:

Հայաստանի գիտությունների ակադեմիա

Date created:

1990-12-29

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Call number:

АЖ/359

Digitization:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան

Location of original object:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան