Object structure

Publication Details:

«Պատմա-բանասիրական հանդես»-ը լույս է տեսնում 1958 թվականից։ Հիմնադիր խմբագիր ՝ Մ․ Գ․ Ներսիսյան

Journal or Publication Title:

Պատմա-բանասիրական հանդես =Historical-Philological Journal

Date of publication:

1984

Volume:

3

ISSN:

0135-0536

Official URL:


Title:

К проблеме кавказского мезолита

Other title:

Կովկասի մեզոլիթի հարցի շուրջը։ On the Problem of the Mesolithic in the Caucasus.

Creator:

К. Х. Кушнарева

Contributor(s):

Գլխ․ խմբ․՝ Մ․ Գ․ Ներսիսյան (1958-1998) ; Վ․ Միքայելյան (1999-2005) ; Գլխ․ խմբ․ պաշտոնակատար՝ Պ․ Մ․ Մուրադյան (2005) ; Ա․ Զաքարյան (2005) ; Գլխ․ խմբ․՝ Ս․ Հարությունյան (2006-2018) ; Ա․ Զաքարյան (2018-)

Subject:

History ; Auxiliary Sciences of History ; Ancient History ; CC Archaeology ; D History

Uncontrolled Keywords:

Քուշնարյովա Կ. Ք. ; Kushnareva K. Kh.

Coverage:

45-58

Abstract:

Առաջավոր Ասիայի տարածքում արտադրական տնտեսության աոաջին քայլերը վկայված են մեզոլիթյան տիպի հուշարձաններում (մ. թ. ա. X—VII հազարամյակ), որոնք ուսումնասիրված են բավականաչափ լիակատար։ Կովկասում անցումը երկրագործության և անասնապահության այժմ թվագրվում է վաղ նեոլիթով (Չոխ, Դուրքվետի, VII հազ. վերջ — VI հազ.)։ Հնարավոր է, որ հետագայում (Կովկասի մեզոլիթին վերաբերող նյութերի կուտակման կապակցությամբ) այս թվագրումը կսրբագրվի, մանավանդ որ էկոլոգիական իրավիճակը, ինչպես նաև մեզոլիթի շրջանի աշխատանքային գործիքները Կովկասում և Առաջավոր Ասիայում միանման էին։ Այս հանգամանքը, ինչպես նաև «նեոլիթյան հեղափոխության» հաղթանակի ակնհայտ գծերի առկայությունը կովկասյան ռեգիոնում դրդել են մեզ առաջին անգամ ձեռնարկելու Կովկասի մեզոլիթյան հուշարձանների դիտարկումը։ Հոդվածում քննության են առնված մեզոլիթյան կայանների տարածքային տարբեր խմբերը, նրանց մշակութային պատկանելությունը և նրանցում ապրող կոլեկտիվների տնտեսական գործունեությունը։

Publisher:

Հայկական ՍՍՀ գիտությունների ակադեմիա

Date created:

1984-10-15

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Call number:

АЖ/359

Digitization:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան

Location of original object:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան