Object structure

Publication Details:

«Պատմա-բանասիրական հանդես»-ը լույս է տեսնում 1958 թվականից։ Հիմնադիր խմբագիր ՝ Մ․ Գ․ Ներսիսյան

Journal or Publication Title:

Պատմա-բանասիրական հանդես =Historical-Philological Journal

Date of publication:

1984

Volume:

1

ISSN:

0135-0536

Official URL:


Title:

Начала первобытной символики (по материалам изучения древнейших культур Армении и сопредельных территорий)

Other title:

Նախնադարյան սիմվոլիկայի ակունքները (ըստ Հայաստանի և հարակից տարածքների հնագույն մշակույթների ուսումնասիրության նյութերի)։The Roots of Primordial Symbolism (based on research data of the ancient cultures of Armenia and the contiguous areas).

Creator:

Б. А. Фролов

Contributor(s):

Գլխ․ խմբ․՝ Մ․ Գ․ Ներսիսյան (1958-1998) ; Վ․ Միքայելյան (1999-2005) ; Գլխ․ խմբ․ պաշտոնակատար՝ Պ․ Մ․ Մուրադյան (2005) ; Ա․ Զաքարյան (2005) ; Գլխ․ խմբ․՝ Ս․ Հարությունյան (2006-2018) ; Ա․ Զաքարյան (2018-)

Subject:

Ancient History ; History ; D History ; G Geography; Anthropology; Recreation ; GCC Culture and Cultural Processes ; N Fine Arts ; NX Arts

Uncontrolled Keywords:

Ֆրոլով Բ. Ա. ; Frolov B. A.

Coverage:

54-66

Abstract:

Նախնադարյան արվեստի բազմապիսի հուշարձաններում, որոնք առ այսօր հայտնաբերված և ուսումնասիրված են Հայաստանի տարածքում, արտացոլված է կերպարվեստի ասպարեզում մարդու ստեղծագործական գործունեության հարուստ և բարդ պատկերը, գործունեություն, որը իր մեջ ներառել էր թե՝ տեղական ավանդույթները և թե՝ արտաքին ազդակները, որոնք գալիս էին գուցե և շատ հեռավոր վայրերից ։ Եթե փորձենք տալ Հայաստանի հնագույն արվեստի առանձնահատկությունների թեկուզ մոտավոր, ընդհանրացված և հակիրճ, բայց բավականաչափ ամբողջական բնութագիրը, ապա անխուսափելիորեն կհանգենք այն եզրակացության, որ նրանում նշանակալից են արխաիկ նախնադարյան-որսորդական մի շարք ավանդույթներ, որոնք համահնչուն են Եվրազիայի պալեոլիթի նախնադարյան սիմվոլիկայի հիմունքներին։

Publisher:

Հայկական ՍՍՀ գիտությունների ակադեմիա

Date created:

1984-03-21

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Call number:

АЖ/359

Digitization:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան

Location of original object:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան