Object structure

Publication Details:

Հանդեսը լույս է տեսնում 1958 թվականից

Journal or Publication Title:

Պատմա-բանասիրական հանդես =Historical-Philological Journal

Date of publication:

1983

Volume:

vol. 4

ISSN:

0135-0536

Title:

Сельджукские отклики на темы армянский средневековой архитектуры

Other title:

Հայ միջնադարյան ճարտարապետության թեմաների սելջուկյան արձագանքները։ Seljuk Echoes on Mediaeval Armenian Architectural Topics.

Creator:

А. Л. Якобсон

Subject:

History ; Medieval History ; D History ; N Fine Arts ; NA Architecture

Uncontrolled Keywords:

Յակոբսոն Ա. Լ. ; Yakobson A. L.

Coverage:

126-130

Abstract:

Ճարտարապետության զարգացման ընթացքն ամենուրեք ենթարկվում է որոշակի օրինաչափությունների, որոնք արտահայտվում են այդ ընթացքի ընդհանուր միտումների և ուղղվածության մեջ։ Թեև ընդհանրությունն ամեն տեղ բացահայտվում է այս կամ այն չափով տարբեր ձևերով, ըստ որում անկախ տվյալ ճարտարապետության կրոնական պատկանելությունից, սակայն նա ամենևին էլ չի վերացնում մշտապես միմյանց հետ շփվող երկրների ճարտարապետությունների փոխներգործության նշանակությունը, չի բացառում անմիջական փոխազդեցությունը։

Publisher:

Հայկական ՍՍՀ գիտությունների ակադեմիա

Date created:

1983-12-26

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Location of original object:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան