Object structure

Journal or Publication Title:

Պատմա-բանասիրական հանդես =Historical-Philological Journal

Date of publication:

1972

Volume:

vol. 1

Title:

Из истории северо-восточных пограничных областей византийской империи в XI веке

Other title:

Բյուզանդական կայսրության հյուսիս-արևելյան սահմանամերձ մարզերի XI դարի պատմությունից։ From the 11th Century History of the North-Eastern Border Areas of the Byzantine Empire

Creator:

В. А. Арутюнова

Subject:

Geography ; History ; Medieval History ; D History ; G Geography; Anthropology; Recreation

Uncontrolled Keywords:

Հարությունովա Վ. Ա. ; Harutyunova V. A.

Coverage:

91-102

Abstract:

Բյուզանդիայի արևելյան սահմանները մինչև 1071 թ., պաշտպանում էին կայսրության գրաված հողերից կազմավորված ռազմա-վարչական բանակաթեմերը։ Այդպիսի բանակաթեմերից էր նաև Իվերիան, որը կազմավորվել է 1001 թ. Բարսեղ Բ Բուլգարասպանի կողմից։ Նրա տերիտորիայի մեջ էին մտնում Տայքի վերջին կառավարիչ Դավիթ Կյուրոպաղատի հողերի մի մասը, նրա տիրույթներին հարևանություն անող Բյուզանդական Հայաստանի հարավային Տայքի, Չորմայրի, Խաղտո-Առիճի, Կարինի, Բասենի, Ապահունիքի, ինչպես նաև Կղարջքի հողերը ։ 1045 թ. Իվերիա բանակաթեմին միացվում է նաև Շիրակի, իսկ 1065 թ.՝ Կարսի Բագրատունիների թագավորության հողերը։ Այսպիսով, Իվերիա բանակաթեմի մեջ մտնում էին Կղարջքի ու Տայքի մարզերը՝ հայ- վրացական խառն բնակչությամբ և զուտ հայկական մարզերը։

Publisher:

Հայկական ՍՍՀ գիտությունների ակադեմիա

Date created:

1972-04-03

Type:

article

Format:

pdf

Location of original object:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան