Object structure

Journal or Publication Title:

Պատմա-բանասիրական հանդես =Historical-Philological Journal

Date of publication:

1967

Volume:

vol. 2-3

Title:

Организация строительного дела в средневековой Армении

Other title:

Շինարարական գործի կազմակերպումը միջնադարյան Հայաստանում։ The Organization of Construction Work in Mediaeval Armenia

Creator:

О. Х. Халпахчьян

Subject:

History ; Medieval History ; D History ; N Fine Arts ; NA Architecture

Uncontrolled Keywords:

Խալփախչյան Հ. Խ. ; Khalpakhchian H. Kh.

Coverage:

205-220

Abstract:

Հոդվածը նվիրված է միջնադարյան Հայաստանում շինարարական գործի կազմակերպման հարցին, որը մինչև այժմ համեմատաբար քիչ է ուսումնասիրված։ Հանգամանորեն քննելով պահպանված մատենագրական տեղեկությունները և բուն հուշարձանները, հեղինակը փորձում է բացահայտել շինարարական գործի կազմակերպման ամբողջ ընթացքը միջնադարյան Հայաստանում, սկսած շենքի կառուցման հետ կապված աշխատանքների սկզբից մինչև ավարտը։ Հատկապես նշվում են համքարությունների դերը և ճարտարապետների ու վարպետների աշխատանքների կազմակերպման առանձնահատուկ կողմերը

Publisher:

Հայկական ՍՍՌ գիտությունների ակադեմիա

Date created:

1967-10-30

Type:

article

Format:

pdf

Location of original object:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան