Object structure

Publication Details:

Հանդեսը լույս է տեսնում 1958 թվականից

Journal or Publication Title:

Պատմա-բանասիրական հանդես =Historical-Philological Journal

Date of publication:

1966

Volume:

2

Title:

В. И. Ленин и революционная борьба народов Закавказья в годы первой русской революции

Other title:

Վ. Ի. Լենինը և Անդրկովկասի ժողովուրդների պայքարը ռուսական առաջին ռևոլյուցիայի տարիներին։ V. I. Lenin and the Struggle of the Transcaucasian Peoples in the Years of the First Russian Revolution

Creator:

Г. Б. Гарибджанян

Subject:

History ; Political Science ; D History ; J Political Science

Uncontrolled Keywords:

Ղարիբջանյան Գ. Բ. ; Gharibjanian G. B.

Coverage:

71-86

Abstract:

Ելնելով Վ. Ի. Լենինի աշխատություններից և օգտագործելով արխիվային ու այլ նյութեր, հոդվածում ցույց է տրվում Վ. Ի. Լենինի դերը անդրկովկասյան ժողովուրդների ռևոլյուցիոն պայքարի կազմակերպման ու ղեկավարման գործում ռուսական առաջին ռևոլյուցիայի տարիներին:

Publisher:

Հայկական ՍՍՀ գիտությունների ակադեմիա

Date created:

1966-06-17

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Location of original object:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան