Object structure

Publication Details:

«Պատմա-բանասիրական հանդես»-ը լույս է տեսնում 1958 թվականից։ Հիմնադիր խմբագիր ՝ Մ․ Գ․ Ներսիսյան

Journal or Publication Title:

Պատմա-բանասիրական հանդես =Historical-Philological Journal

Date of publication:

1963

Volume:

2

Official URL:


Title:

Ե. Ղ. Սարգսյան, Օսմանյան կայսրության նվաճողական քաղաքականությունը Անդրկովկասում աոաջին համաշխարհային պատերազմի նախоրյակին և պատերազմի տարիներին,Երևան, 1962, Հայկական ՍՍՌ ԳԱ հրատարակչություն, 478 էջ

Other title:

Е. К. Саркисян, Экспансионистская политика Османской империи в Закавказье накануне и в годы первой мировой войны. E. Gh. Sarkissian, The Policy of Expansion of the Ottoman Empire in the Caucasus on the Eve and During the First World War.

Creator:

Ն․ Գեղամյան

Contributor(s):

Գլխ․ խմբ․՝ Մ․ Գ․ Ներսիսյան (1958-1998) ; Վ․ Միքայելյան (1999-2005) ; Գլխ․ խմբ․ պաշտոնակատար՝ Պ․ Մ․ Մուրադյան (2005) ; Ա․ Զաքարյան (2005) ; Գլխ․ խմբ․՝ Ս․ Հարությունյան (2006-2018) ; Ա․ Զաքարյան (2018-)

Subject:

History ; Political Science ; World War I ; D History ; J Political Science

Uncontrolled Keywords:

Гегамян Н. ; Geghamian N.

Coverage:

243-247

Publisher:

Հայկական ՍՍՌ գիտությունների ակադեմիա

Date created:

1963-06-20

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Call number:

АЖ/359

Digitization:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան

Location of original object:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան