Object structure

Journal or Publication Title:

ԿԱՆԹԵՂ. Գիտական հոդվածների ժողովածու =КАНТЕХ. Научные труды =KANTEGH. Articles

Date of publication:

2013

Volume:

4

Title:

Նշանի տեսության ձևավորման հիմնադրույթները

Creator:

Նատալյա Հովհաննիսյան

Subject:

Language and Literature

Uncontrolled Keywords:

Hovhannisyan Natalya

Coverage:

143-147

Abstract:

The article aims at presenting the theses most essential in the development of semiotics and in the formation of the modern linguistic theories.

Publisher:

ՀՀ ԳԱԱ

Date created:

2013-11-15

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Location of original object:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան