Object structure

Journal or Publication Title:

ՀՀ ԳԱԱ երիտասարդ գիտաշխատողների հոդվածների ժողովածու= Сборник статей молодых научных сотрудников НАН РА= Collection օf Articles օf The Young Researchers օf NAS RA

Date of publication:

2001

Number:

1

ISBN:

5-8080-0420-9

Additional Information:

Галоян К., Galoyan CH.

Title:

Մարցիգետի հանքային շրջանի հրաբխածին ապարների պետրոգրաֆիան

Other title:

Петрография вулканитов Марцигетского рудного района ; Petrography of the Martsighet ore region volcanoes

Creator:

Գալոյան, Ղ.

Subject:

Geology

Coverage:

80-83

Abstract:

Կատարված է Մարցիգետի հանքային շրջանի միջին և վերին էոցենի հասակի էֆուզիվ և սուբվուլկանիկ առաջացումների պետրոգրաֆամիներալային նկարագրությունը: Համաձայն ուսումնասիրված ապարների քիմիական կազմի, առաջին անգամ տրված է նրանց դասակարգումը ըստ TAS մեթոդի: Проведено петрографическое исследование средне-верхнеэоценных вулканмческих и субвулканических образований Марцигетского рудного района. Дана классификация изученных вулканитов согласно их химизму по TAS. Petrography and mineralogy of the Mid-to-Upper Eocene volcanic and sub-volcanic formations of the Martsighet ore region are studied. Their chemise according to TAS classifies the studied volcanoes.

Publisher:

ՀՀ ԳԱԱ

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Location of original object:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան