Object structure

Journal or Publication Title:

Բնագիտության և տեխնիկայի պատմությունը Հայաստանում=История естествознания и техники в Армении

Date of publication:

1960

Volume:

1

Title:

К истории развития геологических исследований в Армении за советский период

Other title:

Սովետական Հայաստանի երկրաբանական հետազոտությունների պատմությունից

Creator:

С. С. Мкртчян ; А. И. Месропян

Subject:

Геология

Uncontrolled Keywords:

Մկրտչյան Ս. Ս. ; Մեսրոպյան Ա. Հ.

Coverage:

179-195

Abstract:

Հայկական ՍՍՌ-ն երկրաբանական կառուցվածքով և օգտակար հանածոների հարստությամբ հանդիսանում է Սովետական Միության ամենահետաքրքիր շրջաններից մեկը։

Publisher:

ՀՍՍՀ ԳԱ

Date created:

1960-07-27

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Location of original object:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան