Object structure

Publication Details:

Լույս է տեսնում 1966 թվականից՝ տարին 4 անգամ։

Journal or Publication Title:

ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Ֆիզիկա = Proceedings of the NAS RA: Physics

Date of publication:

2015

Volume:

50

Number:

3

ISSN:

0002-3035

Official URL:


Title:

Возбуждение ридберговских состояний атомов адиабатическим переносом населенностей

Other title:

Ատոմների ռիդբերգյան վիճակների գրգռումը բնակեցվածությունների ադիաբատ տեղափոխման միջոցով; Excitation of Rydberg States of Atoms via Adiabatic Transfer of Population

Creator:

Э. А. Газазян ; Г. Г. Григорян ; В. О. Чалтыкян

Contributor(s):

Պատ․ խմբ․՝ Գ․ Մ․ Ղարիբյան (1966-1992) ; Գլխ․ խմբ․՝ Վ․ Մ․ Հարությունյան (1993-2021) ; Կ․ Մ․ Ղամբարյան (2022-)

Subject:

Physics ; Science ; Atomic physics

Uncontrolled Keywords:

Գազազյան Է. Ա. ; Գրիգորյան Գ. Հ. ; Չալտիկյան Վ. Օ. ; Gazazyan E. A. ; Grigoryan G. G. ; Chaltykyan V. O.

Coverage:

312-320

Abstract:

Рассмотрено адиабатическое взаимодействие пятиуровневой системы лестничного типа с четырьмя лазерными импульсами при условии равенства нулю всех трёх двухфотонных резонансов. Դիտարկված է աստիճանաձև հինգ մակարդականի համակարգի ադիաբատ փոխազդեցությունը չորս լազերային իմպուլսների հետ՝ այդ դեպքում երբ տվյալ համակարգում բոլոր երեք երկֆոտոնային ռեզոնանսերը հավասար են զրոյի: We consider adiabatic interaction of five-level ladder system with four laser pulses under the condition of all two-photon detunings being zero.

Publisher:

ՀՀ ԳԱԱ հրատ.

Date created:

2015-03-25

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Call number:

АЖ/415

Location of original object:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան