Object structure

Publication Details:

Հանդեսը հիմնադրվել է 1948թ. «ՀՍԽՀ ԳԱ Տեղեկագիր Ֆիզիկա-մաթեմատիկական, բնագիտական և տեխնիկական գիտություններ» վերնագրով, որում տպագրվում էին նաև երկրաբանական գիտություններին նվիրված հոդվածներ: 1964թ.-ից հանդեսը լույս է տեսնում «ԳԱԱ Տեղեկագիր Գիտություններ երկրի մասին» անվանմամբ: 1993թ.-ից տարեկան հրատարակվում է 3 հատոր։

Journal or Publication Title:

ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Գիտություններ երկրի մասին =Proceedings of the NAS RA: Earth Sciences

Date of publication:

1996

Volume:

49

Number:

1-3

ISSN:

0515-961X

Official URL:


Title:

Мезокайнозойский базальтовый вулканизм северо-восточной части Армянского нагорья

Other title:

Հայաստանի լեռնաշխարհի հյուսիս-արևլյան մասի մեզոկայնոզոյան հասակի բազալտային հրաբխայնությունը; Meso-cenozoix basaltic volcanism in the North-eastern part of the Armenian Highland

Creator:

Р. Т. Джрбашян ; Г. А. Казарян ; С. Г. Карапетян ; Х. Б. Меликсетян ; А. Х. Мнацаканян ; К. Г. Ширинян

Contributor(s):

Պատ․ խմբ․՝ Ի․ Գ․ Մաղաքյան (1957) ; Ա․ Հ․ Գաբրիելյան (1958-1966) ; Ն․ Ի․ Դոլուխանովա (1967-1970)

Subject:

Geology ; Science ; Volcanology

Uncontrolled Keywords:

Ջրբաշյան Ռ. Տ. ; Ղազարյան Հ. Ա. ; Կարապետյան Ս. Հ. ; Մելիքսեթյան Խ. Բ. ; Մնացականյան Ա. Խ. ; Շիրինյան Կ. Գ. ; Djrbashian R. T. ; Kazarian G. A. ; Karapetian S. G. ; Meliksetian Kh. B. ; Mnatsakanian A. KH. ; Shirinian K. G.

Coverage:

19-32

Place of publishing:

Երևան

Publisher:

ՀՀ ԳԱԱ հրատ.

Date created:

1996-06-15

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Call number:

АЖ/409

Digitization:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան

Location of original object:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան