Object structure

Publication Details:

Հանդեսը հիմնադրվել է 1948թ. «ՀՍԽՀ ԳԱ Տեղեկագիր Ֆիզիկա-մաթեմատիկական, բնագիտական և տեխնիկական գիտություններ» վերնագրով, որում տպագրվում էին նաև երկրաբանական գիտություններին նվիրված հոդվածներ: 1964թ.-ից հանդեսը լույս է տեսնում «ԳԱԱ Տեղեկագիր Գիտություններ երկրի մասին» անվանմամբ: 1993թ.-ից տարեկան հրատարակվում է 3 հատոր։

Journal or Publication Title:

ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Գիտություններ երկրի մասին =Proceedings of the NAS RA: Earth Sciences

Date of publication:

1996

Volume:

49

Number:

1-3

ISSN:

0515-961X

Official URL:


Title:

Состояние и задачи геологической информатики в Армении

Other title:

Երկրաբանակն տեղեկության վիճակն և խնդիրները Հայաստանում; Conditions and objectives of geological informatics in Armenia

Creator:

А. А. Авакян ; Р. Т. Джрбашян

Subject:

Mathematics ; Science

Uncontrolled Keywords:

Ավագյան Ա. Ա. ; Ջրբաշյան Ռ. Տ. ; Avakian A. A. ; Djrbashian R. T.

Coverage:

3-10

Place of publishing:

Երևան

Publisher:

ՀՀ ԳԱԱ հրատ.

Date created:

1996-12-15

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Digitization:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան

Location of original object:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան