Object structure

Journal or Publication Title:

Աշխատություններ Հայաստանի պետական պատմական թանգարանի =Труды государственного исторического музея Армении

Date of publication:

1981

Volume:

7

Title:

1876 թ. ապրիլյան ապստամբությունը Բուլղարիայում հայ պարբերական մամուլի գնահատմամբ

Other title:

Апрельское восстание 1876 г. в Болгарии в оценке армянской периодической печати

Creator:

Ն. Ա. Հակոբյան

Subject:

History

Uncontrolled Keywords:

Акопян Н. А.

Coverage:

160-181

Abstract:

Кульминационным моментом в национально-освободительной борьбе болгарского народа против турецкого ига явилось Апрельское восстание 1876 года.

Publisher:

Հայկական ՍՍՌ ԳԱ

Date created:

1981-10-15

Location of original object:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան