Object structure

Journal or Publication Title:

Աշխատություններ Հայաստանի պետական պատմական թանգարանի =Труды государственного исторического музея Армении

Date of publication:

1981

Volume:

7

Title:

Армянские бусы-обереги XIX - начала XX века

Other title:

XIX - XX դդ. Հայկական ակնաուլունքները

Creator:

А. Исраелян

Subject:

Arts ; History ; Fine Arts

Coverage:

83-102

Abstract:

XIX - XX դդ. Հայաստանում լայնորեն տարածված էր «չար աչքի» նախաքրիստոնեական հավատքը, որի վաղեմության մասին են վկայում հնագիտական պեղածո նյութերն ու գրավոր աղբյուրները:

Publisher:

Հայկական ՍՍՌ ԳԱ

Date created:

1981-10-15

Type:

Статья

Location of original object:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան