Object structure

Journal or Publication Title:

Հայոց ցեղասպանության պատմության և պատմագրության հարցեր

Date of publication:

2002

Number:

5

Title:

Առաջին համաշխարհային պատերազմի նախօրյակին Օսմանյան կայսրությունում հայ բնակչության թվաքանակի խնդիրը թուրքական պատմագրության մեջ

Other title:

Вопрос численности армян в Османской империи накануне Первой мировой войны в турецкой историографии; Question of number of the Armenians in Ottoman Empire on the eve of the First World War in Turkish historiography

Creator:

Ռոբերտ Թաթոյան

Subject:

Պատմագրություն ; Հայոց ցեղասպանություն (1915)

Uncontrolled Keywords:

Татоян Роберт ; Tatoyan Robert

Publication place:

Երևան

Coverage:

116-125

Abstract:

В статье анализируются основные тенденции освещения турецкой историографией вопроса о численности армян в Османской империи накануне Первой мировой войны. In the article the basic tendencies of lighting by Turkish historiography of a problem about number of the Armenians in Ottoman Empire on the eve of the First World War are analyzed.

Publisher:

ՀՀ ԳԱԱ հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտ

Date created:

2002-03-18

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Location of original object:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան