Object structure

Journal or Publication Title:

Հայոց ցեղասպանության պատմության և պատմագրության հարցեր

Date of publication:

2001

Number:

4

Title:

Россия и организация управления Западной Арменией. 1915-1917

Other title:

Արևմտյան Հայաստանի ռուսական կառավարման կազմակերպումը 1915-1917թթ.; The organization of the Russian rule in Western Armenia in 1915-1917

Creator:

Валерий Тунян

Subject:

Политика ; Кавказ

Uncontrolled Keywords:

Թունյան Վալերի ; Tounyan Valeri

Publication place:

Երևան

Coverage:

36-51

Abstract:

Ռուսաստանի կողմից Արևմտյան Հայաստանի գրաված տարածքների կառավարման կազմակերպումը հետևանք էր ռազմական իրավիճակի և տեղական առանձնահատկությունների։ Հենց այդ գործոնները նպաստեցին Վանի հայկական վարչակազմի ստեղծմանը՝ Արամ Մանուկյանի ղեկավարությամբ։ Քաղաքացիական իշխանությունն իրականացվում էր հայ աստիճանավորների կողմից, իսկ ռազմականը՝ ռուսական սպայակազմի։ Կովկասի բանակի ղեկավարությունը կողմնակից էր ռազմական նահանգապետության ստեղծմանը։ The organization оf the Russian rule in the occupied regions оf Western Armenia was dilated by the military situation and local peculiarities. The current requirements assisted to the establishment of the Van’s Armenian administration under the leader-ship of Aram Manoukyan. The civil power was carried out by Armenian authorities, while the military- by Russian officers. The Heads of the Caucassian army were for the creation of military rule.

Publisher:

ՀՀ ԳԱԱ հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտ

Date created:

2001-12-18

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Location of original object:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան