Object structure

Publication Details:

Լույս է տեսել 1943-1965թթ.: 1966թ-ից անվանափոխվել է Լրաբեր հասարակական գիտությունների։

Journal or Publication Title:

ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների =Bulletin of the Academy of Sciences of the Armenian SSR: Social Sciences

Date of publication:

1965

Number:

8

Official URL:


Title:

Թուրքիայի միջնադարյան պատմության պերիոդիզացիայի հարցի շուրջը

Other title:

К вопросу периодизации средневековой истории Турции

Creator:

Ա. Խ. Սաֆրաստյան

Contributor(s):

Հ․ Ա․ Օրբելի (1946-1947) ; Ա․ Ռ․ Հովհաննիսյան (1948-1949)

Subject:

Միջնադարյան պատմություն

Uncontrolled Keywords:

Сафрастян А. Х.

Coverage:

93-101

Abstract:

В статье на основе марксистско-ленинской методологии рассматривается вопрос периодизации средневековой истории Турции. Критикуя антинаучные попытки современных турецких историков, стремящихся необоснованно и искусственно отнести начало истории Турции к древнейшим временам,автор данной статьи делит средневековую историю на три стадии. Первая охватывает период раннего феодализма, когда предки османских турок проживали в Средней Азии и вели кочевой образ жизни, вплоть до распада сельджукского государства и образования «Османского бейства» на северо-западе Анатолии (конец XIII в.).Вторая стадия включает XIV—XVI вв.— период бурного расцвета османского военно-феодального государства, период осуществления широкой завоевательной политики в Азии, Европе и Африке и жестокого социального и политического порабощения многих народов.Третью стадию феодализма в Турции можно отнести к периоду, начиная со второй половины XVI в. до конца XVIII в. Выдвинутая современной турецкой историографией периодизация средневековой истории Турции лишена научной основы и преследует национально-шовинистические цели.

Publisher:

ՀՍՍՌ ԳԱ հրատ․

Date created:

1965-08-26

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Location of original object:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան