Object structure

Publication Details:

Լույս է տեսել 1943-1965թթ.: 1966թ-ից անվանափոխվել է Լրաբեր հասարակական գիտությունների։

Journal or Publication Title:

ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների =Bulletin of the Academy of Sciences of the Armenian SSR: Social Sciences

Date of publication:

1965

Number:

8

Official URL:


Title:

О структурно-семантических типах вопросительных предложений в персидском языке

Other title:

Հարցական նախադասությունների կաոուցվածքա-իմաստային տիպերը պարսկերենում

Creator:

О. А. Арзуманян

Contributor(s):

Հ․ Ա․ Օրբելի (1946-1947) ; Ա․ Ռ․ Հովհաննիսյան (1948-1949)

Subject:

Филология ; Лингвистика

Uncontrolled Keywords:

Արզումանյան Օ. Ա.

Coverage:

81-92

Abstract:

Պարսկերենում հարցական նախադասությունները լինում են երկու տեսակ՝ ընդհանուր հարցում և ալտերնատիվ հարցում պարունակող նախադասություններ։ Հարցում արտահայտելու համար կիրառվում են լեզվական-քերականական տարբեր միջոցներ (հարցական բառեր և հարցական ինտոնացիա)։ Հարցական ինտոնացիան այն հիմնական գործոնն է, որը հարցական նախադասությունը տարբերում է ոչ հարցականից։ Առանց հարցական ինտոնացիայի հարցական բառերով կազմված նախադասությունները հարցական համարվել չեն կարող։ Ընդհանուր հարցում պարունակող նախադասությունները կազմվում են որևէ հարցական բառով (դերանունով, մակբայով), որոնք արտահայտում են խիստ ընդհանուր և վերացական իմաստ, իսկ ալտերնատիվ հարցում պարունակող նախադասությունների կազմի մեջ սովորաբար հարցական բառեր չեն լինում։

Publisher:

ՀՍՍՌ ԳԱ հրատ․

Date created:

1965-08-26

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Location of original object:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան