Object structure

Publication Details:

Լույս է տեսել 1943-1965թթ.: 1966թ-ից անվանափոխվել է Լրաբեր հասարակական գիտությունների։

Journal or Publication Title:

ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների =Bulletin of the Academy of Sciences of the Armenian SSR: Social Sciences

Date of publication:

1965

Number:

1

Official URL:


Title:

Проблемы частного права ново-ассирийского периода

Other title:

Նոր-Ասորեստանյան ժամանակաշրջանի մասնավոր իրավունքի պրոբլեմները

Creator:

В. А. Якобсон

Contributor(s):

Հ․ Ա․ Օրբելի (1946-1947) ; Ա․ Ռ․ Հովհաննիսյան (1948-1949)

Subject:

Законы ; История

Uncontrolled Keywords:

Յակոբսոն Վ. Ա.

Coverage:

69-82

Abstract:

Հին Արևելքի պատմության տվյալ ժամանակաշրջանից (մ. թ. ա. VIII-VII դդ.) մեզ չեն հասել իրավական կոդեքսներ։ Հասել են, սակայն, մասնավոր իրավական բազմաթիվ վավերագրեր, որոնք մեծ մասամբ գործարքների բնույթ են կրում։ Հեղինակը, հենվելով այդ վավերագրերի նյութի վրա,փորձում է վերականգնել նրանց հիմքում ընկած իրավական գրույթները։ Հիմնական ուշադրությունը նվիրված է սեփականության ձևերի զարգացման խնդիրներին։ Հեղինակը հանգում է եզրակացության, որ այդ ժամանակ համայնական սեփականությունը կազմալուծվում է, զիջելով իր դիրքերը մասնավոր սեփականությանը։ Այս տեսանկյունով մանրամասնորեն բնութագրվում է կնոջ իրավական վիճակը ընտանիքում և հասարակության մեջ։ Ուսումնասիրվում են պարտային հարարերույթունները, որոնք Հին Արևելքի կյանքում հսկայական դեր են խաղացել, վերլուծվում պարտքերի տարբեր՝ դրամական,նատուրալ, գրավով, անգրավ և այլ ձևերը։ Ասորա-բաբելական իրավունքը մեծ ազդեցություն է գործել Առաջավոր Ասիայի այլ երկրների (նույն թվում Ուրարտուի) վրա, որոնց միջոցով նրա ժառանգությունը անցել է հելլենիստական երկրներին (ի թիվս որոնց նաև Հայաստանին), այստեղից էլ՝ հռոմեական իրավունքին։

Publisher:

ՀՍՍՌ ԳԱ հրատ․

Date created:

1965-02-12

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Location of original object:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան