Object structure

Publication Details:

Լույս է տեսել 1943-1965թթ.: 1966թ-ից անվանափոխվել է Լրաբեր հասարակական գիտությունների։

Journal or Publication Title:

ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների =Bulletin of the Academy of Sciences of the Armenian SSR: Social Sciences

Date of publication:

1965

Number:

1

Official URL:


Title:

Խ. Աբովյանի փիլիսոփայական հայացքների հարցի շուրջը

Other title:

К вопросу о философских взглядах X. Абовяна

Creator:

Վ. Ղ. Սևյան

Contributor(s):

Հ․ Ա․ Օրբելի (1946-1947) ; Ա․ Ռ․ Հովհաննիսյան (1948-1949)

Subject:

Գրականություն ; Փիլիսոփայություն

Uncontrolled Keywords:

Севян B. К.

Coverage:

17-28

Abstract:

Процесс формирования и развития философских взглядов великого армянского демократа-просветителя Хачатура Абовяна прошел сложнейший, противоречивый путь.В основе своей его философские взгляды идеалистические. К решению основного вопроса философии он подошел как убежденный деист.Следует отметить, что передовые общественно-политические взгляды Хачатура Абовяна обусловили его прогрессивные философские взгляды. Значение Хачатура Абовяна именно в том, что он очистил от средневековых, схоластических, религиозно- мифических наслоении идеализм, отражающий интересы отжившей свой век феодально-клерикальной знати, идеализм, в сущности, превращенный в служанку теологии.Абовян в философских вопросах пытается критически пересмотреть свое идеалистическое миропонимание. Признавая в вопросах гносеологии материальное бытие мира и возможность его познания, Абовян пытается материалистически объяснить процесс познания—роль ощущения и мышления, сочетание сенсуализма и рационализма,роль практики—опыта в теоретическом познании и в ряде существенных вопросов логики и методики. Тем самым в своих философских взглядах Абовян совершает переход от идеализма через сенсуализм к материалистическому направлению. Процесс формирования философских взглядов Абовяна остался незавершенным ввиду его трагического загадочного исчезновения в расцвете творческих сил. Мировоззрение Абовяна, как идеология передовых слоев общества, широких масс трудового народа, явилось теоретической основой возникновения и развития революционно-демократического направления в армянской действительности в лице Микаела Налбандяна.

Publisher:

ՀՍՍՌ ԳԱ հրատ․

Date created:

1965-02-12

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Location of original object:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան