Object structure

Publication Details:

Լույս է տեսել 1943-1965թթ.: 1966թ-ից անվանափոխվել է Լրաբեր հասարակական գիտությունների։

Journal or Publication Title:

ՀՍՍՌ ԳԱ Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների =Bulletin of the Academy of Sciences of the Armenian SSR: Social Sciences

Date of publication:

1964

Number:

5

Title:

Մալաթիայի բարբառի հնչյունաբանությունը

Other title:

Фонетика малатийского диалекта

Creator:

Թ. Ս. Դանիելյան

Subject:

Բանասիրություն ; Լեզու և գրականություն ; Լեզվաբանություն

Uncontrolled Keywords:

Даниелян Т. С.

Coverage:

41-54

Abstract:

Малатийский диалект является одним из неизученных диалектов армянского языка. Известные лингвисты-арменоведы Р. Ачарян и А. Гарибян занимались данным диалектом, чтобы определить его место в системе морфологической и фонетической классификации армянских диалектов. В данной статье дается один раздел нашего монографического исследования малатийского диалекта, а именно «фонетика».В начале описываются звуки данного диалекта, которые сравниваются со звуками древнеармянского литературного языка (грабара) с целью выявить их фонологические изменения. Таким же методом сравниваются с грабаром гласные звуки, дифтонги, а затем согласные. В конце статьи обобщаются фонетические общие закономерности,присущие малатийскому диалекту. Таким образом, исследование носит сравнительный и описывательный характер. Данный диалект явяется одним из умирающих диалектов, поэтому его изучение весьма актуально и имеет важное значение для истории и диалектологии армянского языка.

Publisher:

ՀՍՍՌ ԳԱ

Date created:

1964-06-10

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Location of original object:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան