Object structure

Journal or Publication Title:

Лаборатория индуцированного мутагенеза растений․ АН Арм. ССР: Институт Экспериментальной биологии. АН Арм. ССР = Բույսերի ինդուկցված մուտագենեզի լաբորատորիա․ ՀՍՍՀ ԳԱ: Փորձարարական կենսաբանության ինստիտուտ․ ՀՍՍՀ ԳԱ

Date of publication:

1971

Volume:

1

Title:

Влияние термического воздействия до рентгеноблучения на возникновение аберраций хромосом у пшеницы

Other title:

Մինչ ռենտգենյան ճառագայթահարումը կատարված ջերմային մշակման ազդեցությունը ցորենի մոտ քրոմոսոմային խոտորումների (աբերրացիաների)առաջացման վրա; Effect of thermal treatment on the cause of chromosome aberrations in the wheat before being subject to x-irradiation

Creator:

Р. С. Бабаян ; Р. Б. Айрапетян ; М. С. Мусаелян

Subject:

Agriculture ; Plants

Uncontrolled Keywords:

Բաբայան Ռ. Ս. ; Հայրապետյան Ռ. Բ. ; Մուսայելյան Մ. Ս. ; Babayan R. S. ; Hairapetyan R. B. ; Musaelian M. S.

Coverage:

81-87

Publisher:

АН АрмССР

Date created:

1971-01-10

Type:

Статья

Format:

pdf

Location of original object:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան