Object structure

Journal or Publication Title:

Ցեղասպանագիտական հանդես=Journal of Genocide Studies=Журнал исследований геноцида

Date of publication:

2019

Volume:

7

Number:

1

ISSN:

1829-3980

Additional Information:

Martoyan Tehmine R., Мартоян Тегмине Р.

Title:

Հույների ցեղասպանության պատմության հիմնահարցը հայ պատմագրության մեջ

Other title:

The Issue of the History of Greek Genocide in the Armenian Historiography ; Вопрос истории Геноцида греков в армянской историографии

Creator:

Մարտոյան, Թեհմինե Ռ.

Subject:

Հայոց ցեղասպանություն ; Հայոց պատմություն

Subject and Keywords:

Հույների ցեղասպանություն ; Օսմանյան պետություն ; Հայ պատմագրություն

Abstract:

Հույների ցեղասպանության հարցն՝ ամենատարբեր հանգամանքներով պայմանավորված՝ տասնամյակներ շարունակ լռության է մատնվել։ Պետք է նշել, որ չնայած Հայոց ցեղասպանության պատմագրության զարգացմանը, ինչպես Հայաստանի Հանրապետությունում, այնպես էլ Սփյուռքում քիչ են այն հայ պատմաբանները, ովքեր հետազոտել են Առաջին աշխարհամարտի և դրան հաջորդած տարիներին Օսմանյան պետության հակահունական քաղաքականության շարժառիթներն ու հետևանքները: Researches dealing with the Greek pre-genocidal and genocidal period are written by the Armenian historians Manvel Zulalyan, John Kirakosyan, Hratch Bartikyan, Vahakn Dadryan, Richard Hovhannisyan, Gevorg Kilimjyan, etc Тему предгеноцидного и геноцидного периода истории османских греков, в армянской историографии частично упоминули Манвел Зулалян, Джон Киракосян, Грач Бартикян, Ваакн Дадрян, Ричард Оганнисян, Геворк Килимджян и др. Монография историка Геворка Варданяна «Греческое население в Османской империи и Малоазийская катастрофа» стала первой папыткой всестороннего рассмотрения положения греков в Османской империи в конце 19-го и начале 20-х веков..

Place of publishing:

Երևան

Publisher:

ՀՀ ԳԱԱ Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտ հիմնադրամ

Type:

Հոդված

Format:

pdf

Extent:

էջ 116-126

Language:

hy

Location of original object:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան